Deze website wordt beheerd door NKquality. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar NKquality. NKquality biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die op deze site beschikbaar zijn voor u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en / of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en / of beschikbaar via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en / of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of diensten gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden als een aanbieding worden beschouwd, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om elk onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - ONLINE WINKEL VOORWAARDEN Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om al uw minderjarige gezinsleden toe te staan om deze site te gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot copyrightwetten).

U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard verzenden.

Een schending of schending van een van de Voorwa

den zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN We behouden ons het recht voor om op elk moment service aan iemand om welke reden dan ook te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en (a) transmissies via verschillende netwerken kan omvatten; en (b) veranderingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE Wij zijn niet verantwoordelijk als de op deze site ter beschikking gestelde informatie niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is alleen bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten hebben mogelijk een beperkte hoeveelheid en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven op de winkel. We kunnen echter niet garanderen dat de weergave van kleuren op uw computerscherm nauwkeurig is.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografisch gebied of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht uitoefenen op basis van geval per geval. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elke aanbieding voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de aankoophoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die worden geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging of annulering van een bestelling aanbrengen, kunnen we proberen u op de hoogte te stellen door contact op te nemen via het e-mailadres en / of het factuuradres / telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar ons eigen oordeel lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U gaat ermee akkoord om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Meer delen van de algemene voorwaarden kunnen worden voortgezet in de volgende berichten. Laat me weten of er specifieke informatie is waar je meer over wilt weten.

SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN We kunnen u toegang bieden tot tools van derden waar we geen controle over hebben en die niet worden gemonitord of onderhouden door ons. U erkent en stemt ermee in dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hebben met betrekking tot dergelijke tools die door derden worden verstrekt.

Het gebruik van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en discretie. U dient zich ervan bewust te zijn dat deze tools mogelijk onderhevig zijn aan de voorwaarden van derden die geen controle hebben over ons.

We behouden ons het recht voor om in de toekomst nieuwe diensten en/of functies aan te bieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar worden gesteld, kunnen materialen van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of juistheid en we bieden geen garantie en nemen geen verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

We zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade gerelateerd aan de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die zijn uitgevoerd in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat je ze begrijpt voordat je een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - PERSOONLIJKE INFORMATIE Het indienen van persoonlijke informatie via de winkel is onderworpen aan ons privacybeleid. Neem ons privacybeleid door voor meer informatie.

SECTIE 10 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN Af en toe kunnen er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onjuistheden of weglatingen bevatten die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, product verzendkosten, doorlooptijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website onnauwkeurig is, op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling heeft geplaatst).

SECTIE 11 - DISCLAIMER VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID We garanderen niet dat het gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service accuraat of betrouwbaar zullen zijn.

U gaat ermee akkoord dat wij van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van, of het onvermogen om gebruik te maken van, de service geheel voor uw eigen risico is. De service en alle producten en diensten die via de service worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) verstrekt "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zullen wij, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, strafrechtelijke, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gederfde besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij op basis van een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit uw gebruik van een van de service of een product dat is aangeschaft via de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, enige fout of weglating in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de service, zelfs als u op de hoogte bent gebracht van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale omvang die door de wet is toegestaan.

Deze algemene voorwaarden en alle aparte overeenkomsten waarin wij u services verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land waarin wij gevestigd zijn.

SECTIE 12 - BEËINDIGING De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden bestaan.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te informeren dat u onze services niet langer wenst te gebruiken of door het gebruik van onze site te staken.

Als naar ons oordeel u niet in staat bent, of naar ons oordeel is gebleken dat u niet in staat bent, om zich aan de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te houden, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging en/of kunnen wij u verbieden toekomstige toegang tot onze services te gebruiken (of enig deel daarvan).

SECTIE 13 - VRIJWARING U stemt ermee in om NKquality en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze servicevoorwaarden of de documenten die zij door middel van verwijzing bevatten, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 14 - SCHEIDBAARHEID In het geval dat een bepaling van deze servicevoorwaarden als onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, is een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht te zijn gescheiden van deze servicevoorwaarden. De geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen blijven onaangetast.

SECTIE 15 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST Het nalaten van ons om een recht of bepaling van deze servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling.

Deze servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedieningsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en NKquality en regelen uw gebruik van de service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en NKquality (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de servicevoorwaarden).

Eventuele onduidelijkheden bij de interpretatie van deze servicevoorwaarden mogen niet ten nadele van NKquality worden uitgelegd.

SECTIE 16 - TOEPASSELIJK RECHT Deze servicevoorwaarden en alle aparte overeenkomsten waarbij wij u services verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land waarin NKquality is gevestigd.

SECTIE 17 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN U kunt de meest recente versie van de servicevoorwaarden op elk moment bekijken op deze pagina.

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze servicevoorwaarden houdt acceptatie van die wijzigingen in.

SECTIE 18 - CONTACTGEGEVENS Vragen over de servicevoorwaarden kunnen worden gericht aan NKquality via het volgende e-mailadres: info@nkquality.com

Dit waren de bijgewerkte servicevoorwaarden van NKquality. Door gebruik te maken van onze website en services geeft u aan akkoord te gaan met deze voorwaarden. Lees ze zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikmaakt van onze diensten.